ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

  1. เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฎิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
  2. พบการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษัท

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม


ชื่อ:*
นามสกุล:*
อีเมล:
โทรศัพท์:*
หัวข้อ:
รายละเอียด:*
อัพโหลดไฟล์ :
(ขนาดไฟล์สูงสุด: 5MB)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้