นักลงทุนสัมพันธ์

เว็บแคสต์

 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 3Q62

  วันที่: 10 ก.ย. 2019ความยาว: 48:59 นาที Play  PDF
 • Investor Presentation 3Q19

  วันที่: 22 ส.ค. 2019ความยาว: 01:32:39 นาที Play  PDF
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2Q62

  วันที่: 23 พ.ค. 2019ความยาว: 01:16:34 นาที Play  PDF
 • Investor Presentation 2Q19

  วันที่: 13 พ.ค. 2019ความยาว: 01:02:53 นาที Play  PDF
 • Announcement for Conditional Voluntary Tender Offer for Golden Land Property Development Plc

  วันที่: 25 ก.พ. 2019 PDF
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 1Q62

  วันที่: 21 ก.พ. 2019ความยาว: 01:00:25 นาที Play  PDF
 • Investor Presentation 1Q19

  วันที่: 20 ก.พ. 2019ความยาว: 01:45:31 นาที Play  PDF
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

  วันที่: 25 ม.ค. 2019ความยาว: 02:24:39 นาที Play  PDF
 • Analyst Meeting FY2018

  วันที่: 22 พ.ย. 2018 Play  PDF
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 2Q61

  วันที่: 13 ก.ย. 2018ความยาว: 46:36 นาที Play  PDF
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q1/2561

  วันที่: 04 มิ.ย. 2018ความยาว: 58:48 นาที Play 
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

  วันที่: 30 มี.ค. 2018ความยาว: 02:21:38 นาที Play  PDF
 • Analyst Meeting

  วันที่: 06 มี.ค. 2018ความยาว: 01:03:18 นาที Play 
 • บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Q3/2560

  วันที่: 17 พ.ย. 2017ความยาว: 01:02:26 นาที Play  PDF
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

  วันที่: 24 เม.ย. 2017ความยาว: 01:19:26 นาที Play  PDF