นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงล่าสุด:

ราคาหลักทรัพย์: FPT สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 18.20 ปริมาณ (หุ้น): 1,235,200
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 18.20 - 18.30 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 13.10 - 20.00

 

Chart Type