ปรับปรุงล่าสุด:

ราคาหลักทรัพย์: FPT สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 12.90 ปริมาณ (หุ้น): 90,200
เปลี่ยนแปลง: -0.10 % เปลี่ยนแปลง: -0.77%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.90 - 13.00 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 7.57 - 14.16

 

Chart Type