ปรับปรุงล่าสุด:

ราคาหลักทรัพย์: FPT สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 13.60 ปริมาณ (หุ้น): 65,900
เปลี่ยนแปลง: - % เปลี่ยนแปลง: -%
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.50 - 13.70 ช่วงราคา 52 สัปดาห์: 13.40 - 20.00

 

Chart Type