นักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารนำเสนอ

 • Investor Presentation 3Q/2019

  PDF: EN
 • Investor Presentation 2Q/2019

  PDF: EN
 • Announcement for Conditional Voluntary Tender Offer for Golden Land Property Development Plc

  PDF: EN
 • Investor Presentation 1Q/2019

  PDF: EN
 • Investor Presentation FY2018

  PDF: EN
 • Investor Presentation 2Q/2018

  PDF: EN
 • Investor Presentation 1Q/2018

  PDF: EN
 • Investor Presentation FY2017

  PDF: EN
 • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

  PDF: EN
 • Investor Presentation 3Q/2017

  PDF: EN