รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553  |  2552  |  2551
08 ธ.ค. 2554 แจ้งการใช้สิทธิ TICON-W3#8
03 พ.ย. 2554 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
03 พ.ย. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
02 พ.ย. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
19 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร
18 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติคส์ไทคอน วังน้อย
17 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในนิคมอุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
11 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
10 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วมในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
07 ต.ค. 2554 ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม
04 ต.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3#7
04 ต.ค. 2554 วันหยุดทำการประจำปี 2555
03 ต.ค. 2554 การขายอาคารคลังสินค้าให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์
22 ก.ย. 2554 แจ้งการใช้สิทธิ TICON-W3#7
10 ส.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2554 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20
10 ส.ค. 2554 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
10 ส.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
10 ส.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
29 ก.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
14 ก.ค. 2554 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
13 ก.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2554
06 ก.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3
06 ก.ค. 2554 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3 และ TICON-W4
24 มิ.ย. 2554 มติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
14 มิ.ย. 2554 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (TICON-W3)
07 มิ.ย. 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ TLOGIS และ TFUND
31 พ.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
27 พ.ค. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พ.ค. 2554
27 พ.ค. 2554 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
26 พ.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย TICON-W4
20 พ.ค. 2554 การเผยแพร่งบการเงินระหว่างกาลไตรมาส 1/2554 (Microsoft Office 2003) บนเว็บไซต์บริษัท
19 พ.ค. 2554 แบบรายงานการเพิ่มทุนออก TDR (แก้ไขข้อ 7.2)
19 พ.ค. 2554 การออก TDR และการเสนอขายสินทรัพย์แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
19 พ.ค. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
19 พ.ค. 2554 การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 20 Q1/2011
19 พ.ค. 2554 แบบรายงานการเพิ่มทุนออก TDR
19 พ.ค. 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
11 พ.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
28 เม.ย. 2554 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W5
28 เม.ย. 2554 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W4
28 เม.ย. 2554 การปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิของ TICON-W3
27 เม.ย. 2554 การเสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้ TLOGIS
26 เม.ย. 2554 แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
21 เม.ย. 2554 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
21 เม.ย. 2554 25 เม.ย.54 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TICON-W4
07 เม.ย. 2554 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:TICON-W4
05 เม.ย. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2554
05 เม.ย. 2554 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
05 เม.ย. 2554 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย TICON-W4
04 เม.ย. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W4#8
04 เม.ย. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3#5
31 มี.ค. 2554 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ฉบับภาษาอังกฤษ) บนเว็บไซต์บริษัท
25 มี.ค. 2554 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ฉบับภาษาไทย) บนเว็บไซต์บริษัท
22 มี.ค. 2554 การซื้อทรัพย์สินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์
21 มี.ค. 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2554
04 มี.ค. 2554 การใช้สิทธิ TICON-W4#8
04 มี.ค. 2554 การใช้สิทธิ TICON-W3#5
24 ก.พ. 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงาน
24 ก.พ. 2554 กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด
24 ก.พ. 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2554 งบการเงินรายปี 2553
19 ม.ค. 2554 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ TICON-W3 และ TICON-W4
10 ม.ค. 2554 หุ้นเพิ่มทุนของ TICON เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2554
07 ม.ค. 2554 การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
07 ม.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W4
07 ม.ค. 2554 แจ้งผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TICON-W3