รายปี :ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2554  |  2550
21 มี.ค. 2554 ไทคอนได้บริจาคเงิน 1 ล้านเยน เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ
11 ธ.ค. 2550 บ.ไทคอน เริ่มโครงการโลจิสติคส์ แห่งที่ 3
05 ก.ค. 2550 GE Real Estate ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย
10 พ.ค. 2550 ลูกค้ารายแรกที่เซ็นสัญญากับ TPARK