ไทคอนได้บริจาคเงิน 1 ล้านเยน เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ

BackMar 21, 2011

ไทคอนได้บริจาคเงิน 1 ล้านเยน เพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ทั้งนี้ บริษัทยังได้เปิดบัญชีสำหรับผู้ที่มีความต้องการร่วมบริจาคในการช่วยเหลือดังกล่าว รายละเอียดของบัญชีธนาคารที่รับบริจาค มีดังนี้

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขา : สาทร
ชื่อบัญชี : กองทุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในญี่ปุ่น
เลขที่บัญชี : 142-0-93980-1

เงินที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดบริษัทฯจะส่งผ่านไปยังสภากาชาดไทยโดยมิหักค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับผู้บริจาคที่ต้องการใบเสร็จรับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษี กรุณาส่งรายละเอียดของการบริจาค (ชื่อ นามสกุล หลักฐานการโอนเงิน) และรายละเอียดของผู้รับบริจาค (ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์) มาที่คุณลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ Lalitphant.p@ticon.co.th โทร.0-2679-6565 ต่อ 226 แฟกซ์ 0-2287-3153