บ.ไทคอน เริ่มโครงการโลจิสติคส์ แห่งที่ 3

BackDec 11, 2007

หลังจากที่โครงการโลจิสติคส์ 2 แห่งแรก ซึ่งถูกพัฒนา ก่อสร้าง และ ปล่อยเช่าคลังสินค้า ได้ดำเนินไปด้วยดีแล้วนั้น บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค (TPARK) บริษัทลูกของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด มหาชน (TICON) ได้เริ่มพัฒนาโครงการแห่งที่ 3 ที่วังน้อยแล้ว

2 โครงการแรกที่ได้ดำเนินการพัฒนาแล้วนั้น ประกอบด้วย โครงการ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค บนพื้นที่ 450 ไร่
ที่ถนนบางนา-ตราด กม. 39 โดยที่พื้นที่ 33,000 ตารางเมตร ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีผู้เช่าแล้ว ส่วนโครงการแหลมฉบัง โลจิสติคส์ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่านั้น พื้นที่ 15,000 ตารางเมตร จากพื้นที่ทั้งหมด 30,000 ตารางเมตร ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีผู้เช่าแล้ว โครงการพัฒนาดังกล่าวข้างต้นนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วง กลางปี 2552 และ ในช่วงปลายปี 2551 ตามลำดับ

โครงการที่กำลังพัฒนาแห่งใหม่ จะเป็นโครงการ โลจิสติคส์ พาร์ค แห่งที่ 2 ของ TPARK ตั้งอยู่บนถนน วังน้อย กม. 55 ซึ่งอยู่ถัดออกไปจากถนนวงแหวนรอบนอกไปทางตอนเหนือของกรุงเทพๆ TPARK ได้จัดสรรพื้นที่ 213 ไร่ และเริ่มต้นพัฒนา phase แรกแล้ว ซึ่งประกอบได้ด้วยประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน และคลังสินค้าหลังแรกเป็นคลังสินค้าแบบห้องเย็นที่มีพื้นที่ 11,400 ตารางเมตร และสามารถขยายเพิ่มเติมได้อีก 4,000 ตารางเมตร และอาคารหลังแรกนี้ ได้มีผู้เช่าแล้ว ผู้เช่ารายดังกล่าวอาจจะเช่าพื้นที่เพิ่มเติมอีก และส่วนพื้นที่ที่เหลือจากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 120,000 ตารางเมตร จะถูกพัฒนาต่อไป เพื่อให้บริการเช่าแก่ผู้เช่ารายอื่น

Phase แรกของโครงการนี้ ประมาณการจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2551 และคาดว่าต้นทุนในการพัฒนาจะอยู่ที่ 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมกับค่าที่ดินทั้งหมดแล้ว