GE Real Estate ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย

BackJul 05, 2007

GE Real Estate ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของไทย

GE Real Estate มีความยินดีที่จะแจ้งว่า บริษัทได้ทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TICON Property Fund : TFUND) ร้อยละ 13 ของทุนทั้งหมดของ TFUND ซึ่ง TFUND เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและคลังสินค้า โดยเป็นการซื้อหน่วยลงทุนจำนวน 50 ล้านหน่วย ที่ราคา 10.50 บาทต่อหน่วยจากบริษัทไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ("ไทคอน") ซึ่งเป็นผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ TFUND โดยไทคอนจะมีสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนใน TFUND ภายหลังการขายครั้งนี้ประมาณร้อยละ 23

TFUND เป็นหนึ่งในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มีผลประกอบการดี มีอัตราผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 8 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของไทยมีผลประกอบการที่ดีและการลดอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศได้ส่งผลให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

กิจกรรมหลักของ TFUND คือ การซื้อโรงงานที่สร้างเสร็จและให้ลูกค้าต่างชาติเช่าโรงงานดังกล่าว ซึ่งโรงงานเหล่านี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีทำเลดีและมีความน่าสนใจสำหรับลูกค้า ซึ่งรวมถึงลูกค้าจากเอเชียที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น Sumitomo, Sankyu, Kaise Corporation และในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ยิ่งส่งผลดีต่อธุรกิจ โดยจะช่วยทำให้ผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้ามีความต้องการบริหารจัดการสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายโรเจอร์ คีน กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ GE Real Estate กล่าวว่า "การที่ GE Real Estate ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมของไทยครั้งนี้ แม้จะเป็นก้าวเล็กๆ แต่การเข้ามาลงทุนใน TFUND เป็นการเข้ามาลงทุนแบบมีกลยุทธ์ ซึ่งทำให้เราได้มีโอกาสทำความเข้าใจกับตลาดในประเทศไทย โดยไทคอนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ TFUND ถือเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาสู่สิ่งใหม่เสมอและจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ดีที่สุดของตลาด"

"อย่างไรก็ตาม เราเป็นนักลงทุนที่มองหาการเติบโตของการลงทุนโดยตรงในภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่นในประเทศไทยด้วย" นายโรเจอร์ คีน กล่าว

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการของไทคอน กล่าวว่า เรามีความยินดีที่ GE เข้ามาลงทุนใน TFUND และคาดหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกัน ซึ่ง GE มีกลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวเช่นเดียวกับไทคอน

ไทคอน ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ถึงการเสนอขายโรงงานประมาณ 50 โรงงานให้แก่ TFUND ครั้งที่สาม มูลค่ารวมประมาณ 2 พันล้านบาท ซึ่งการซื้ออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว TFUND จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคมปีนี้ และจะทำให้ TFUND มีขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 6 พันล้านบาท