ลูกค้ารายแรกที่เซ็นสัญญากับ TPARK

BackMay 10, 2007

ลูกค้ารายแรกที่เซ็นสัญญากับ TPARK

ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค บริษัทย่อยของไทคอน ได้ปล่อยเช่าอาคารหลังแรกที่สร้างเสร็จบนเนื้อที่ 450 ไร่ ที่ไทคอนโลจิสติกส์พาร์ค บางนา-ตราด กม.39

อาคารที่ให้เช่าดังกล่าวนี้มีพื้นที่ประมาณ 17,000 ตารางเมตร แบ่งให้เช่าแก่ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ชองตาเซีย จำกัด พื้นที่ประมาณ 6,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าประเภทเสื้อชั้นในสตรีที่ผลิตในประเทศไทย ในขณะที่บริษัท MITS Logistics (ชื่อเดิม มิตซุย โซโกะ) จะเช่าพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพเป็นหลัก อาคารดังกล่าวได้พัฒนาให้มีการยกพื้นสูงขึ้น 1.4 เมตร สามารถรองรับน้ำหนักได้ 5 ตันต่อตารางเมตร มีความสูงจากพื้น 12 เมตร และมีความกว้างของช่องขนถ่ายสินค้า 12 เมตร

คุณมานพ เจริญขจรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค กล่าวว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาอาคารคลังสินค้าหลังที่สองพื้นที่รวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งประมาณ 2,500 ตารางเมตร จะสามารถให้เช่าได้ในเดือนมิถุนายน 2550 โดยมีผู้ประกอบการหลายรายแสดงความสนใจเช่าอาคารคลังสินค้าหลังนี้ นอกจากนี้ยังมีอาคารคลังสินค้าขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,250 ตารางเมตรอีก 5 หลังที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปีนี้

อาคารคลังสินค้าทั้งหมดที่กล่าวมานี้อยู่ในโซนทั่วไป แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 จะมีพื้นที่คลังสินค้าในโซนปลอดภาษีพร้อมให้เช่า

บริษัท ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค เสนออัตราค่าเช่าระหว่าง 165 ถึง 190 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของคลังสินค้า และบริษัทคาดว่า นอกจากคลังสินค้ารูปแบบมาตรฐานแล้ว คลังสินค้าจำนวนหนึ่งจะพัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

คุณมานพได้ให้ความเห็นว่า นอกจากความสนใจจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้ผลิตของบริษัทข้ามชาติแล้ว คลังสินค้าของบริษัทยังเหมาะสมกับการเป็นศูนย์กระจายสินค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพ นั่นเป็นผลมาจากคุณภาพของอาคารคลังสินค้าและระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยมของโครงการ

ในส่วนอาคารคลังสินค้าในโซนปลอดภาษีที่จะแล้วเสร็จต้นปีหน้านั้น ผู้ใช้อาคารคลังสินค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหลายรูปแบบ ทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร

นอกจากนี้บริษัท ได้ปล่อยเช่าพื้นที่ครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 20,000 ตารางเมตร ที่แหลมฉบัง โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ อีกด้วย

 

* * * * * * * * * *

 

More information is available by visiting the company's website: www.rent-a-factory.com or by contacting:

Ms. Lalitphant Phiriyaphant
Head of Finance
Email:
Lalitphant.phiriyaphant@ticon.co.th

or Mr. Ian Hamilton
General Manager - Business Development
Email:
ian.hamilton@ticon.co.th

TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED,
Public Company Registration No. 666Suite 1308, 13/1 Floor Sathorn City Tower, 175 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand Tel: +66(0) 2679-6565