บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรสาร: +66 (0) 2078-1970

อีเมล:
fpt.ir@frasersproperty.com

คุณอัญชลี เจียรธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: +66 (0) 2078-1999

อีเมล:
anchalee.j@frasersproperty.com

ณัชชารีย์ จิรวัสโชติกานต์

Analyst, Investor Relation Department

โทรศัพท์: +66 (0) 2078-1999

อีเมล:
Nutcharee.j@frasersproperty.com

View on google map