นักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ห้อง 1308 ชั้น 13/1 , 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 ประเทศไทย

โทรสาร: +66(0) 2 679 6569

อีเมล:
fpt.ir@frasersproperty.com

คุณอัญชลี เจียรธรรม

ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: +66(0) 2679 6565 ต่อ 302

อีเมล:
anchalee.j@frasersproperty.com

ณัชชารีย์ จิรวัสโชติกานต์

Analyst, Investor Relation Department

โทรศัพท์: +66(0) 2679 6565 ต่อ 304

อีเมล:
Nutcharee.j@frasersproperty.com

View on google map