บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อ “FPT” ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยมากว่า 30 ปี เรามุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่เกินความคาดหมายให้กับลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการสมาร์ทแพลทฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานอย่างครบวงจร พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งมอบบริการคุณภาพสูงควบคู่กัน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาการทำงานเป็นหนึ่งเดียว ที่คำนึงถึงประสบการณ์ลูกค้า และประสบการณ์ของเราเองคือสิ่งที่สำคัญเสมอ

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยทรัพย์สินคุณภาพสูงภายใต้การบริหารจัดการกว่า 2.7 ล้านตารางเมตร ครอบคลุมทั้งอาคารโรงงาน อาคารคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ที่ตั้งบนทำเลยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์การขยายขอบเขตรอบด้านในธุรกิจใกล้เคียง ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนการเติบโต และเสริมศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทเชื่อมั่นในแนวทางการเติบโตของสินทรัพย์ที่ลงทุนทั้งในประเทศไทย และในกลุ่มอาเซียน สำหรับการดำเนินงานในต่างประเทศนั้น บริษัทได้ขยายการประกอบธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกในรูปแบบบริษัทร่วมทุน เพื่อพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล โดยบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานอย่างครบวงจร ครอบคลุมกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ธุรกิจใหม่ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ประกอบด้วย ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solution) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) เพื่อมุ่งไปสู่แนวทางการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) นอกจากนี้ บริษัท ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ซึ่งเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นเป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญข้ามกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากทุกตลาด เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) (ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust)) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com